Erdőkertes története

Erdőkertes község a Gödöllői-dombság észak-nyugati részén fekszik, Budapesttől 25 km távolságra. Lakóinak száma 6754 fő. Megközelíthető vonattal (Bp. Nyugati Pu .-Veresegyház-Vác vonalon), autóbusszal Újpest-Városkapu autóbusz-pályaudvarról, közúton az M3-as gödöllői leágazásán keresztül Szadán át, vagy a Újpestről a Fót-Veresegyház útvonalon.
A terület a váci püspökség birtoka volt, melyet 1905-ben Róheim Samu, - a Magyar Ipar és Kereskedelmi Rt. főrészvényese és igazgatója - megvásárolt és felparcellázása után továbbértékesített. Az első telepesek 1910-től érkeztek, többnyire Újpestről és a főváros északi kerületeiből. Az egészséges és szép természeti környezet vonzotta ide a városi kistisztviselőket és munkásokat. (Ekkoriban Erdővárosnak hívták Róheim Samu javaslatára, akinek a fia, Róheim Géza elismert néprajzkutató volt.)
1918-tól vasútállomása, a ’20-as évek végétől magaslati strandfürdője volt. Az 1930-as évekre kellemes és virágzó településsé vált. Kisvendéglői, kiskocsmái hangulatosak voltak. A jó közlekedési viszonyok, a helyi téglagyár és az itt található jó minőségű homok olcsóvá tették az építkezést.
Közigazgatásilag 1956-ban vált önállóvá Erdőkertes néven, s a ’60-as évektől látványosan fejlődni kezdett. Ekkor épült az új létesítmények többsége is: iskola, óvoda, egészségház, szolgáltatóház, művelődési ház, kereskedelmi egységek, szilárd burkolatú utak. 1986-ban kezdődött meg a vezetékes ivóvíz- és gázszolgáltatás, 1990-től 14 km-es kábeltelevíziós rendszer létesült, s megkezdődött a telefonhálózat fejlesztése, amit 1992-től a crossbar rendszerre való áttérés követett. A közlekedési feltételek egyre javultak, a buszjáratok sűrűsödtek a főváros felé, 2004-től helyi buszjáratok állnak a lakosság rendelkezésére. Abban az évben (januárban) avatták a felújított és átalakított Faluházat, ami a könyvtárral közös intézményt alkot. Ugyanabban az évben az új iskolaszárnyat is átadták.
Az állandó lakosok száma (ebből következően az oktatási intézmények gyermeklétszáma) rohamosan növekszik, sok a fővárosból kiköltöző család.
A falu lélekszáma az utóbbi 15-20 évben kb. duplájára növekedett. Eléggé nagy terhet ró az önkormányzatra, hogy az infrastruktúra fejlesztésével követni tudják az épülő lakóházakat.
A település 2004-tól tagja a Veresegyházi Kistérségnek. Abban bízunk, hogy a nyolc település összefogásával a szakmai tapasztalatok kicserélése mellett nagyobb eséllyel indulhatunk Uniós pályázatok elnyeréséért.